STROJNIŠTVO

SSI Strojni tehnik

Srednje strokovno izobraževanje: strojni tehnik / strojna tehnica

Trajanje: 4 leta (V. stopnja)

OPIS POKLICA

Pripravlja se za upravljanje zahtevnejših strojev, naprav, strojnih linij, za uporabo računalnikov pri konstruiranju, za vodenje podjetja ter za nadaljnje šolanje na višjih in visokih šolah.

Znanje mu omogoča raznovrstno zaposlitev, na primer v oddelku kontrole materiala, vodenje in nadziranje tehnoloških procesov v proizvodnji, nadzorovanje delovanja strojev in naprav, konstruiranje strojev in naprav, načrtovanje končnih izdelkov in tehnoloških postopkov ...

Strojni tehnik mora biti iznajdljiv in natančen, imeti mora organizacijske sposobnosti in smisel za reševanje tehnoloških in tehničnih problemov.

Poklic je primeren za fante in dekleta.

STROJNI TEHNIK - predmetnik

Splošno-izobr.predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Fizika
Kemija
Športna vzgoja
Strokovni moduli
Tehniško komuniciranje(1+2)
Načrtovanje konstrukcij
Poslovanje in organizacija
Učinkovita raba energije
Lastnosti materialov
Delovanje krm. in el. komp.
Obdelava gradiv
Spajanje gradiv in topl.obdelava
Prostor.mod.in priprava dokum.
Rač.podprte tehnologije
Avtomatizacija in robotika
Energetski sistemi
Odprt kurikul
Mehanika konstrukcij
Materiali v strojništvu
Sodobne tehnologije
Posebni postopki spajanja
Vzdrževanje
CNC tehnologija
Interesne dejavnosti
Praktično usposabljanje z delom

STROJNI TEHNIK - poklicna matura:

Skupni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • strokovna znanja iz strojništva

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
  • izdelek oziroma storitev in zagovor

Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola ali nedokončano/dokončano srednje izobraževanje

Vpis in informacije vsak dan od 9.00 do 12.00 ure, popoldan pa od ponedeljka do četrtka od 14.00 do 15.30 ure.

Vpis za šolsko leto 2018/2019 poteka do 14.09.2018

Na vrh strani

Srednja šola Jesenice    

Srednja šola Jesenice
Enota za izobraževanje odraslih