Novice in obvestila

Projekt MUNERA3

Poteka od 2018 do 2022 in je namenjen zaposlenim, kot dodatna usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc, zaradi potreb na trgu dela. Veča zaposljivost in mobilnost med področji dela in osebnostnega razvoja ter delovanja v sodobni družbi.
Trenutno na naši šoli poteka pet različnih programov. V sodelovanju z delodajalci in po potrditvi programskega sveta in sveta SŠJ pripravimo nove programe.

Za dodatne informacije nam lahko pišete po elektronski pošti ali nas pokličete.USPOSABLJANJE MENTORJEV 2016 - 2021 uredil: TOnček Čebulj, Datum objave: Torek, 23 Januar 2018 14:02

USPOSABLJANJE MENTORJEV 2016 - 2021

 

Projekt »usposabljanje mentorjev 2016-2021« je namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-20121 in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

 

Usposabljanje je namenjeno:

v     mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD) za dijake

v     mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično izobraževanje pri delodajalcu (PRI) za študente višjega strokovnega izobraževanja

v     mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo druge oblike praktičnega usposabljanja za vajence

 

PUD in PRI predstavljata pomemben del izobraževanja. Mentor je pri tem pomemben prenašalec znanja in oblikovalec dijakovih/študentovih sposobnosti ter spodbujevalec njegovega razvoja. Uspeh prakse je odvisen od mentorjeve sposobnosti, znanja in motivacije.

 

Program je sestavljen iz dveh delov:

1. del: 24 kontaktnih ur iz naslednjih vsebinskih sklopov:

v    Razvojne značilnosti mladostnika, psihološke osnove učenja in poučevanja ter komunikacija (RPK),

v    Strategije in metode praktičnega usposabljanja z delom (SMU),

v    Strategije in metode praktičnega izobraževanja (SPI).

2. del:   26  ur samostojnega dela za PUD oz.

              36 ur samostojnega dela PRI

 

Termini usposabljanj za leto 2017:
v     13., 14. in 27. marec 2017

v     8., 9. in 22. maj 2017sebina

nazaj   Celoten arhiv

Na vrh strani

Srednja šola Jesenice    

Srednja šola Jesenice
Enota za izobraževanje odraslih