BOLNIČAR - NEGOVALEC

SPI - Bolničar negovalec / Bolničarka negovalka

BOLNIČAR - NEGOVALEC

Izvaja nego in oskrbo stanovalcev v socialno varstvenih zavodih, jim pomaga pri izvajanju življenjskih aktivnostih in zna izvesti temeljne postopke prve pomoči. Deluje preventivno, ko spodbuja zdrav način življenja. Ravna skladno s splošnimi etičnimi načeli in pravili zavoda.

Delo zahteva strokovno usposobljenost in veselje do ljudi, predvsem starejših in oseb s posebnimi potrebami.

Bolničarja negovalca odlikujejo osebnostne lastnosti kot so poštenost, potrpežljivost, zanesljivost, korektnost, osebna vedrina in optimizem.

Čas izobraževanja: 3 leta (trajanje je prilagojeno posebnostim izobraževanja odraslih in predznanja vpisanih udeležencev ter opravljenih obveznosti programa)

Pogoji za vpis:
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje
  • Končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Cena programa za šolsko leto:

  • Cena programa za šolsko leto je 1.210,00 EUR.
  • v ceni sta všteta 1. in 2.izpitni rok
Obseg programa

Slovenščina - Obvezni
Matematika - Obvezni
Tuj jezik - Obvezni
Umetnost - Obvezni
Družboslovje - Obvezni
Naravoslovje - Obvezni
Nega in oskrba - Obvezni
Varovanje zdravja in okolja - Obvezni
Etika in komunikacija - Obvezni
Gospodinjstvo - Izbirni
Prehrana in dietetika - Izbirni
Masaža - Izbirni
Pedikura - Izbirni
Praktični pouk - obvezni
Praktično usposabljanje z delom - obvezni
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega naslednje predmete:

Slovenščina /pisno in ustno/
Storitev in zagovor

Zahtevana dokazila in priloge ob vpisu:

  • spričevalo osmega razreda osnovne šole
  • dokazila o uspešno opravljenih izpitih programa
  • dokazila o predhodno pridobljeni izobrazbi
  • v primeru plačila s strani podjetja ali zavoda mora udeleženec ob vpisu predložiti potrdilo ali pogodbo plačnika

Vpis in informacije vsak dan od 9.00 do 12.00 ure, popoldan pa od ponedeljka do četrtka od 14.00 do 15.30 ure.

Vpis za šolsko leto 2018/2019 poteka do 14.09.2018

Na vrh strani

Srednja šola Jesenice    

Srednja šola Jesenice
Enota za izobraževanje odraslih